Výkonnosť dodávateľského reťazca (SCP)

Vidiecka India teraz volá po triede skladov

Začiatok ochorenia Covid-19 vyvolal u ľudí rozsiahly strach a úzkosť, ktoré mali priamy vplyv na ekonomiku. Prieskum spoločnosti Mckinsey & Co o spotrebiteľskom…

Na stránke September 29, 2021