Fm logistic

La logique des transports urbain

Parfémy a kozmetika

Logistika v službách vašej marketingovej stratégie.

FM Logistic ponúka "end to end" riešenia, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky rôznych distribučných kanálov sektoru kozmetiky: supermarkety, drogérie, špecializované predajne, integrované alebo selektívne riešenia.

Viacpočetné distribučné kanály, vychystávanie predajných jednotiek, riadenie sezónnych a iných výkyvov v objemoch, medzinárodná distribúcia a preprava: naše špecializované riešenia pre kozmetický priemysel zaručujú hladký priebeh logistiky a celkový preľad o aktivite pri zavádzaní výrobkov na trh, pri promočných aktivitách a ďalších aktivitách pre zvýšenie predaja, a to v Európe, Rusku, Číne a Brazílii.

Výhody & Služby

Podporte dynamiku svojho medzinárodného rozvoja

Naše špecializované riešenia podporujú dynamiku vášho rozvoja na medzinárodnej úrovni. Zabezpečíme riadenie celého vášho logistického reťazca, a to v súlade s vašou promočnou a distribučnou stratégiou, napr. s viackanálovou distribúciou. Súčasne optimalizujeme čas potrebný pre doručenie produktu na trh.

Bezpečnosť a stále prostredie za každých okolností

Pri manipulácii luxusných kozmetických výrobkov a výrobkov, ktoré vyžadujú zvláštne zaobchádzanie, je nutné rešpektovať najprísnejšie bezpečnostné normy a normy ochrany zdravia pri práci. Tj. normy pre nakladanie s nebezpečnými látkami, protipožiarne normy, kontrolovaný prístup a systémy opatrení proti vniknutí nežiadúcich / neschválených osôb, prísne kritériá pre výber a pravidlá riadenia personálu.

FM Logistic na všetkých svojich pobočkách implementuje pre svojich klientov veľmi prísný plán prevádzky, ktorý zaručuje kvalitu prevádzkových operacií a bezpečnosť zverených výrobkov.

Viacero distribučných kanálov, jeden dodávateľský reťazec

S využitím synergií medzi vašimi distribučnými kanálmi, implementuje FM Logistic štruktúru, ktorá združí vaše B2B a B2C toky a to za súčasného rešpektovania vašich pravidiel pre obchodné značky v rámci rôzných distribučných kanálov. Procesy a zdroje sú optimalizované naprieč celým logistickým reťazcom.
Viac informácií tu