Fm logistic

La logique des transports urbain

Rychloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)

Cieľ: najlepší výkon

V boji značiek najväčších výrobcov spotrebného tovaru (Rychloobrátkového spotrebného tovaru / FMCG), je práve flexibilita a spoľahlivosť ich dodávateľského reťazca tým, čo ich odlišuje. V súlade so stratégiou pokrytia všetkých distribučných kanálov, zaručujú naše riešenie zlepšenie vašich procesov a vysokú úroveň dodávateľského reťazca smerem k spotrebiteľom.

Skutočnou výhodou pre výrobcov a distribútorov je « Pooling », riešenie FM Logistic v oblasti združovania dodávok, ktoré vyriešilo kľúčové otázky subjektov zapojených do projektu.

Naše aktivity

Potraviny

Potravinársky priemysel

Aby FM Logistic vyhovela vašim požiadavkám a potrebám, využíva osvedčené nástroje a procesy. Máme nastavené prísne pravidlá pre zdieľanie a sledovanie štandardizovaných informácií. Zaisťujeme tak kvalitu našich služieb a úplnú dohľadateľnosť pohybu vášho tovaru. Operujeme v ambientnom i teplotne riadenom režime.

HPC

Produkty starostlivosti o zdravie a starostlivosti o domácnosť

Naše riešenie zaručuje výkonnú a hladkú distribúciou vašich produktov. Naše certifikované pobočky pracujú s najnovšími štandardmi pre nebezpečný tovar, a to ako pri skladovaní a manipulácií, tak pri ich preprave. Nastavenie prísnych procedúr obmedzuje riziká a zaisťuje bezpečné prostredie. Všetko je riadené výkonným IT nástrojom integrujúcim štandardy pre riadenie týchto produktov.