Fm logistic

La logique des transports urbain

Výhody

Vďaka združovaniu sú dodávky do maloobchodných skladov častejšie. Tým je zaistené, že sú výrobky vždy dostupné v regáloch a zároveň sa znížila potreba objemného stavu skladových zásob zo strany predajní.

Pravidelné dodávky v plne vyťažených vozidlách a s pevným harmonogramom doručenia navýšili spoľahlivosť prepravy a kontrolu nad prepravnými nákladmi. Naviac, celý systém výrazne prispieva k zníženiu emisií CO2.

Združovanie procesov

Združovanie procesov

Optimalizácia skladových zásob

Optimalizácia skladových zásob

Redukcia emisií CO2

Redukcia emisií CO2

Pooling

Riešenie, v ktorom viacero výrobných spoločností zdieľa logistickú a dopravnú infraštruktúru a zdroje. Jedná sa o moderný koncept rozvíjaný našou spoločnosťou od začiatku tohto storočia.

Preukázateľné výsledky

  • "Riešenie umožnilo zdvojenie počtu dodávok. To nám umožňuje rýchlejšie reagovať a automaticky znižuje riziko narušení línie toku tovaru. Optimalizácia a združovanie dodávok postupne znížili využitie ramp rádovo o 30% - to považujú v dobe preťaženej distribúciou za existenčne dôležité. Pooling je skutočný učebnicový prípad. Vďaka otvorenému mysleniu a prístupu k spolupráci zo strany účastníkov projektu, sme mohli priniesť dôkaz toho, ako môže byť určité obmedzenie premenené v riešenie výhodné pre všetky zúčastnené strany."

    Piet VANDER GHINST, Výkonný riaditeľ Intersnack France

     

FM Logistic využila svoje postavenia sprostredkovateľa medzi výrobcami a distribútormi a identifikovala nové trendy v oblasti urýchlenia toku tovarov a požiadaviek na zníženie zásob v maloobchodnej distribúcii.

V spolupráci so zákazníkmi v oblasti výroby a s distribútormi sme vytvorili špecializovaný tím a umožnili vznik novej služby s pridanou hodnotou. Táto služba koordinujúca združovanie dodávok od niekoľkých výrobcov s kompatibilnými produktami určenými pre rovnaké distribučné siete a v ideálnom prípade distribuovanými z rovnakého miesta, získala už niekoľko ocenení v oblasti inovácií.

FM Logistic v súčasnej dobe koordinuje najväčšie združovanie dodávok v rámci Európy:

1 mil. paliet ročne
7 priemyselných odvetví
6 značiek
10 poskytovateľov logistických a prepravných služieb

Pooling FM Logistic - 7 industriels