Fm logistic

La logique des transports urbain

Zdieľame rovnaké hodnoty

Podporujeme tímový prístup dôležitý pre rozvoj spoločnosti

V roku 2015 sme požiadali našich zamestnancov, aby spoločne posúdili hodnoty definované v roku 2007 a prispôsobili ich novému multi-kultúrnemu rozmeru skupiny. Položili sme im 3 otázky: „Aké sú vaše osobné hodnoty, aké hodnoty vidíte v našej spoločnosti, aké hodnoty si myslíte, že sú nevyhnutné pre úspešnú budúcnosť FM Logistic?“. Prieskumu sa celosvetovo zúčastnilo 74% našich ľudí. Potvrdila sa tým spolupatričnosť zamestnancov k FM Logistic vo všetkých krajinách. S 11.000 odpoveďami, bol projektový tým schopný vytvoriť 35 diskusných skupín, činiacich celkom 250 ľudí, či už z prevádzky alebo zo zástupcov najvyššieho vedenia. Cieľom bolo definovať hodnoty, ktoré by podporovali stratégiu FM Logistic a umožnili jej ďalší rast. Na jeseň roku 2016 nasledovalo uvedenie hodnôt do praxe.  Našim cieľom je, aby hodnoty v skupine žili, aby sa stali tým, čo nás odlišuje a aby boli zároveň nástrojom ďalšieho rozvoja.

Kultúra našej spoločnosti je založená na 3 spoločných hodnotách

 

DÔVERA

Každý zamestnanec je dôležitý a zaslúži si úctu, ohľad a láskavý prístup. Dôvera umožňuje každému z nás vydať zo seba to najlepšie. Dôvera dodáva energiu, umožňuje spoluprácu i samostatnosť.

Je základom dlhodobých vzťahov ako vo vnútri spoločnosti, tak so zákazníkmi i obchodnými partnermi.

Prirodzenú dôveru budujeme v priebehu času.

VÝKON

Dlhodobé ambície našej spoločnosti závisia na trvalej spokojnosti zákazníkov a na dosahovaní požadovaných výsledkov. Toto však vyžaduje, aby sme sa na dennej báze usilovali o kvalitu, bezpečnosť a neustále zlepšovanie. Naši ľudia sú vďaka svojej snahe o dokonalosť, o plnenie spoločných záväzkov a vďaka svojmu zmyslu pre zodpovednosť, kľúčovým faktorom nášho úspechu.

OTVORENOSŤ

V dnešnej rýchlej dobe musí spoločnosť neustále znovuobjavovať samu seba a prichádzať s inováciami, aby svojim zákazníkom mohla ponúknuť tie najlepšie riešenia. Otvorený prístup, naslúchanie všetkých zúčastnených strán, vedie k neustálemu vyhodnocovaniu aktuálneho stavu. Otvorené partnerstvo je dôležité pre úspešné a obojstranne prospešné vzťahy. Umožňuje každému spolupracovníkovi byť iniciatívny a tvorivý.

Pár slov

  • Soft skills zahŕňajúce know-how

    “Naše zručnosti vyplývajú z histórie firmy, ktorá chce naďalej zostať nezávislým subjektom a ich ľudia jej umožňujú budúci rozvoj. Postoje a chovanie manažérov i zamestnancov prevádzky sú definované v súlade s našimi hodnotami. Túto FM podstatu nájdete na každej našej pobočke a tvorí spolu s FM etickým kódexom, osobitosť našej spoločnosti. Našou úlohou je udržať naše hodnoty, našu kultúru a etický prístup v rámci medzinárodného rozvoja.

    FM Logistic sa od doby definovania hodnôt v roku 2007 značne rozrástla. Aby hodnoty odrážali realitu v našej spoločnosti, ako aj jej nové strategické, organizačné a manažérske ciele, musí sa rozvíjať a byť  k dispozícii pre všetkých našich zamestnancov. Naše hodnoty vychádzajú z celosvetového prieskumu medzi našimi zamestnanci, zo 74% účasti, a z následných skupinových diskusií medzi viacej ako 250 zamestnancami, ktorí sa snažili definovať podstatu zvolených hodnôt.  Naše 3 hodnoty  «Dôvera, výkon a otvorenosť » sú v súlade s našou históriou, na ktorú sme náležite hrdí, rovnako ako s našimi ambíciami do budúcna:  riadia naše rozhodnutia a posilňujú pocit spolupatričnosti k spoločnosti. Každý manažér vnáša tieto hodnoty do života svojho tímu prostredníctvom aktivít, ktoré obohacujú našu kultúru a zaisťujú, že každý z našich ľudí príjme FM hodnoty za svoje.”

    Marie-Laure Faure – Riaditeľka pre firemnú kultúru