Fm logistic

La logique des transports urbain

Distribúcia

Využite naše pokročilé riešenia

Pokiaľ sa chcú maloobchodné reťazce líšiť od svojich konkurentov a podporiť lojalitu svojich zákazníkov, musia ísť cestou optimalizácie dodaváteľského reťazca.

FM Logistic je strategickým prostredníkom medzi výrobcami a distribútormi / obchodnými reťazcami. Pracuje s vlastným riešením, ktoré je buď šité na mieru zákazníkovi alebo zdieľané v rámci skupiny niekoľkých zákazníkov. Naše služby sú prispôsobené viackanálovej distribučnej stratégii a nespočetnej skupine produktov distribuovaných obchodnými reťazcami a špecializovanými distribútormi.

Výhody & Služby

 Riešenia, ktoré predvídajú smer a rozsah vášho rozvoja

Riešenia, ktoré predvídajú smer a rozsah vášho rozvoja

Žijeme v neustále sa meniacom a konkurenčnom trhovom prostredí. Za zásadné preto považujeme nastavenie oblasti pre riadenie projektov. Pokiaľ chcete vybudovať novú distribučnú sieť, alebo napríklad zriadiť konsolidačné centrum, je tu pre vás náš skúsený projektový tím, ktorý vám pomôže s rozvojom vašich aktivít.

Neustálý rozvoj našich služeb

Neustály rozvoj našich služieb

V FM Logistic pracujeme na neustálom zdokonaľovaní našich služieb. Či už v ambientnom prostredí, alebo napríklad v zabezpečenej zóne, sú naše procesy prípravy objednávok neustále optimalizované, za súčasného rešpektovania požiadaviek klientov.

 FM Fresh: záruka flexibility a istoty

FM Fresh: záruka flexibility a istoty

FM Fresh dopĺňa našu ponuku služieb určených pre maloobchodné reťazce. Toto riešenie FM Logistic pre chladený tovar je postavené predovšetkým na dôslednej kontrole a riadiacich nástrojoch.  Všetky časti reťazca sú integrované a riadené tak, aby bola zaistená sledovateľnosť a integrita produktov.