Fm logistic

La logique des transports urbain

Sektor priemyselnej výroby

 Logistika môže byť vašou konkurenčnou výhodou

Každý výrobca tohto sektoru je jedinečný. Preto i každý logistický reťazec v odvetví priemyselnej výroby predstavuje originál, ktorý môže byť priebežne analyzovaný a vylepšovaný. Komplikácie, ktorým výroba sektoru často čelí, sú: veľký počet dodávateľov a ich vzdialenosť, požiadavky dodávok just-in-time, krehkosť a hodnota výrobkov, riziko falšovania, atď.

FM Logistic s využitím znalostí z ostatných sektorov a celkovej znalosti dodávateľského reťazca, navrhuje riešenia šité na mieru a prispôsobené týmto obmedzeniam a to v oblasti medzinárodnej dopravy, cross-channel distribúcie (B2B a B2C), colných operácií, bezpečnosti a dosledovateľnosti výrobkov, obalových úprav, diferenciácie produktov na poslednú chvíľu, atď.

Výhody & Služby

Logistika môže byť vašou konkurenčnou výhodou

U zástupcu tohto odvetvia je just-in-time výroba strategickou nutnosťou. Navyšujeme úroveň vašich služieb a posilujeme tak váš vzťah s klientmi. Organizujeme aktivity v súlade s vašou stratégiou a pomáhame naplniť vaše ciele. Tešíme sa z našich znalostí a skúseností v oblasti koordinačných centier pre diferenciáciu produktov na poslednnú chvílu, kde optimalizujeme úroveň vašich zásob a skracujeme čas potrebný k doručeniu produktu na váš trh.

Riešenie na mieru pre zvýšenie vašej konkurencieschopnosti

FM Logistic proaktívne prichádza s návrhmi na zvýšenie prevádzkových ziskov. Proces je realizovaný v troch etapách:

  • Analyzujeme vaše problémy v logistike,
  • Navrhneme riešenia v súlade s vašou stratégiou
  • Zaistíme implementáciu riešení a jeho plnú funkčnosť.

Nissan - referencie

  • "Vzhľadom k vzdialenostiam a nedostatočnej dopravnej infraštruktúre, je v Brazílii včasné doručovanie dodávok stále veľkou komplikáciou. Situácia sa však zlepšuje, a v krajine vidíme významný potenciál pre rozvoj. Aby sme optimalizovali našu logistiku, začali jsme v roku 2013 spolupracovať s FM Logistic. Naša úzka spolupráca má jeden cieľ: kontinuálne znižovanie nákladov v dlhodobom horizonte. S FM Logistic máme spoločnú snahu o neustále zlepšovanie a prevádzkovú dokonalosť."

    Tai Kawasaki, Riaditeľ popredajných služieb spoločnosti Nissan v Brazílii