Fm logistic

La logique des transports urbain

Prevádzková dokonalosť

Obojstranné výhody.

Neustále sa snažíme o zlepšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti, aby sme lepšie slúžili našim zákazníkom. To nazývame prevádzkovou dokonalosťou. FM Logistic sa zaviazala k náročnému procesu neustáleho zlepšovania a vedie svojich zamestnancov k tomu, aby pri svojej každodennej činnosti mysleli na spokojnosť zákazníkov.

Filozofiou FM Logistic je neustále posudzovanie pracovných postupov s cieľom ich zlepšení. Mimo iné tak upevňujeme spoluprácu a posilňujeme vzťahy s klientmi. Tí vedia, že sa môžu spoľahnúť na náš snaživý, samostatný a zodpovedný personál, ktorý riadi ich aktivity. Máme jasný cieľ, a to identifikovať všetky konkurenčné výhody v dodávateľskom reťazci a vyťažiť z nich maximum pre obe strany.

Prevádzková dokonalosť

Inovácie

Inovácie sú základným kameňom trvalého zlepšovania. Preto na inováciách FM Logistic stavia svoje riešenia.

Viac

Neustále zlepšovanie

Cieľom našej politiky neustáleho zlepšovania je prinášať užitok a výhody obom stranám - klientom i nám.

Viac