ľudia
ľudia

Deň darovania

Ani tento rok sme nezabudli, a náš predvianočný čas sme venovali tým, ktorí sú zaň najviac vďační, klientom DD a DSS pre dospelých v Seredi. Pri…

Na stránke December 18, 2023

Ani tento rok sme nezabudli, a náš predvianočný čas sme venovali tým, ktorí sú zaň najviac vďační, klientom DD a DSS pre dospelých v Seredi.

Pri príležitosti dňa darovania ,,GIVING TUESDAY´´ sme ako spoločnosť FM SLOVENSKÁ, s.r.o. zorganizovali medzi našimi zamestnancami zbierku, do ktorej mohol každý prispieť krížovkami a inými tlačovinami, vhodnými na skrátenie dlhej chvíle klientov DD a DSS Sereď.

V nadväznosti na spomínanú zbierku, zorganizovala naša spoločnosť v spolupráci s centrom Centrum MEMORY n.o. tréning pamäti, známy ako mentálne stimulujúca aktivita, ktorá umožňuje posilňovať naše poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností.

Klienti si dvojhodinový tréning užili, rozhýbali si nielen končatiny, ale aj pravú a ľavú hemisféru a odchádzali spokojní s novými poznatkami a krížovkami, ktoré boli vyzbierané našimi zamestnancami.

6. decembra nám zaklopal na dvere Mikuláš. V spolupráci s detičkami z detského domova Sereď, ktoré si pripravili milé vianočné vystúpenie a našimi zamestnancami preodetými za Mikuláša, čerta a anjela, sme opäť zavítali do domova dôchodcov a sociálnych služieb v Seredi. Cieľom podujatia bolo potešiť klientov a skrátiť im dlhú chvíľu, spríjemniť predvianočnú atmosféru a osladiť život sladkosťami od nášho Mikuláša.

Aj v tomto roku sme sa zapojili do vianočnej výzvy a naši zamestnanci pripravili krabičky plné lásky, ktoré zahrejú pri srdci. Krabicu od topánok naplnili maličkosťami, ktoré obsahovali niečo sladké, niečo teplé, niečo na zábavu, niečo slané, niečo mäkké, niečo voňavé.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?