ľudia
ľudia

Odštartovali sme 3. ročník projektu ,,Vziať život do vlastných rúk, zážitkom k hodnotám…“

Dňa 18.9.2023 sme odštartovali po tretíkrát projekt s názvom „Vziať život do vlastných rúk, zážitkom k hodnotám…“, v spolupráci s Detským…

Na stránke October 27, 2023

Dňa 18.9.2023 sme odštartovali po tretíkrát projekt s názvom „Vziať život do vlastných rúk, zážitkom k hodnotám…“, v spolupráci s Detským domovom v Seredi.

Cieľom projektu je umožniť deťom v dospievajúcom veku lepšie sa adaptovať do bežného života po odchode z detského domova s využitím svojich silných stránok a talentu. Formou koučingu pôsobivo, interaktívne vedený tvorivý a užitočný rozhovor napomáha deťom uvedomiť si, že každý člověk je jedinečný a sám v sebe nájde tie najlepšie odpovede na riešenie svojich životných siutácií, je tvorcom svojho života a preberá zaň plnú zodpovednosť.

Koučing podporuje hlbšie premýšľanie, za pomoci kouča nás sprevádza vlastnými úvahami, pracujeme s našimi myšlienkami, pocitmi, ale taktiež aj s prejavmi nášho tela. Počas koučovacieho rozhovoru nastáva pochopenie súvislostí a zmysluplnosti nášho konania. Nastáva hlbšie pochopenie toho, čo chceme a na čom nám záleží, či uvedomenie si toho, čo naopak nechceme vôbec. Kouč nehodnotí, neposudzuje, neodsudzuje a neradí. Komunikuje formou koučovacích otázok.

Tento rok sa do projektu zapojilo 7 detí a 4 pedagógovia z Detského domova. Súčasťou sú aj naši zamestnanci, ktorým spoločnosť touto formou umožnila naučiť sa niečo nové, pretože nielen v koučingu, ale aj pri rokovaniach či vyjednávaniach je dobré byť schopný identifikovať ,,jazyk“ partnera, a v prípade potreby ním hovoriť. Nehovoríme iba o obsahu slov, ale aj o neverbálnej komunikácii.

Od tohto projektu očakávame zlepšenie komunikácie medzi deťmi a pedagógmi, ako aj lepšiu adaptáciu detí po prechode z detského domova do bežného života.Projekt je realizovaný spoločnosťou FM SLOVENSKÁ, .s.r.o., pod záštitou #FMFOUNDATION.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?