dodávateľský reťazec
dodávateľský reťazec

Softvér na plánovanie trasy: vhodné riešenie pre mestskú multikanálovú logistiku poslednej míle 

Softvér na plánovanie trasy pomáha značkám a logistickým poskytovateľom zlepšiť skúsenosti spotrebiteľov s multikanálom, čím sa naplnia ciele, ktoré…

Na stránke April 28, 2022

Softvér na plánovanie trasy pomáha značkám a logistickým poskytovateľom zlepšiť skúsenosti spotrebiteľov s multikanálom, čím sa naplnia ciele, ktoré presahujú pokrytie najazdených kilometrov.

Vďaka silnému a nevyhnutnému vzostupnému trendu online nakupovania, ktorý bude podľa predikcií pokračovať aj v nasledujúcom desaťročí, čelia naše mestá výzvam vyplývajúcim z výsledného vyššieho dopytu po mestskej logistike. Výskum predpokladá, že spotrebitelia čoraz viac začnú online nakupovať i v kategóriách s nízkou penetráciou, ako sú potraviny alebo nábytok. Výsledkom bude, že zatiaľ čo dnes je jedno z ôsmich vozidiel v centre mesta dodávka alebo nákladné auto, počet týchto vozidiel v 100 najväčších svetových metropolách do roku 2030 vzrastie o 36%. Predpokladá sa, že logistika poslednej míle v mestách za rovnaké obdobie vzrastie o 78%. Medzitým, napriek elektrifikácii vozidiel, emisie vzrastú o 32%, s očakávaným 21% väčším preťažením, čím sa predĺžia časy dochádzania v priemere o 11 minút. Tu možno mestskej logistike pripísať sériu negatívnych externalít.

Dodržanie sľubu

Okrem týchto makrofaktorov musia odborníci na dodávateľský reťazec riešiť sériu výziev, aby splnili očakávania svojich klientov a koncových zákazníkov. Prvou z nich je včasné doručenie zásielky zákazníkovi alebo minimalizovanie počtu nedoručení. Podľa prieskumu spoločnosti Ipsos sa 25% zákazníkov stretáva s oneskorením doručenia zásielok a 13% sa sťažuje na nepresné sledovanie balíkov. Zvýšenie presnosti času doručenia a skrátenie doručovania sú spoľahlivými spôsobmi, ako dostať balík bezpečne do rúk príjemcu. Transparentné a úspešné dodávky poslednej míle, ktoré dodržujú hodnoty značky, zlepšujú multikanál a podporujú lojalitu zákazníkov.

Aby však splnili očakávania a zvládli pracovné zaťaženie, profesionáli vždy hľadajú riešenia na zvýšenie rýchlosti doručenia, zabránenie preťaženiu a efektívnejšie využitie vozového parku bez toho, aby zabúdali na environmentálne praktiky, ako sú prekonávanie kratších vzdialeností a prijímanie ekologických praktík. Určití zákazníci s radosťou dlhšie počkajú na zásielku, keď vedia, že je to pre dobro našej planéty. Na zodpovedanie týchto mnohostranných rébusov môžeme dnes využiť moderný softvér na plánovanie trás, ktorý otvára ďalšie možnosti optimalizácie a diferenciácie značky.

Viditeľnosť vozidla prispieva k uľahčeniu práce vodiča

Softvér na plánovanie trasy však nie je pre profesionálov v oblasti logistiky novinkou. Jeho moderné obdoby ponúkajú viacero funkcií, ktoré poskytujú úspešnú multikanálovú logistiku poslednej míle. Inteligentné plánovanie môže podľa spoločnosti Accenture pomôcť znížiť celkovú prejdenú vzdialenosť až o 20%, pričom toto riešenie tiež zlepšuje vyťaženosť vozidla o 30%, čím sa optimalizujú náklady. Vzhľadom na to, že údaje sú nepretržite aktualizované a mapované z vozidla a mobilu vodiča, operátor má k dispozícii dostatok informácií na overenie súladu s odporúčanou trasou, úspešnosť doručenia zásielky v reálnom čase, pravdepodobnosť oneskorených dodávok a dokonca aj informácie o rýchlosti vodiča na ceste. Táto spätná väzba môže byť využitá na poskytnutie dôkazov pri spracúvaní zákazníckych sťažností, reklamácií alebo na nápravu a poučenie sa zo situácií ako sú zápchy alebo uzávierky ciest, s cieľom plánovať v budúcnosti kratšie, efektívnejšie alebo menej uhlíkové trasy. Toto by mohlo byť aj základom pre zvyšovanie povedomia o ekologickom jazdení.

Nepopierateľnou výhodou moderného softvéru na plánovanie trás je však jeho schopnosť pomôcť vodičovi a uľahčiť mu prácu. Zvyšujeme kvalitu služieb logistiky poslednej míle, ktorú poskytujeme. Niektoré riešenia pomáhajú vodičovi naložiť svoju dodávku v depe, pričom balíky sú farebne označené v poradí doručenia, aby sa umožnilo bezproblémové odovzdanie v mieste príchodu. Iné budú zahŕňať služby „bielych rukavíc“ pre prémiové doručenie alebo budú zahŕňať doplnkové služby, ako je napríklad montáž nábytku. Softvér na plánovanie trasy ako taký dokáže zredukovať telefonáty vodičov až o 60%, zvýšiť hodnotu práce vodičov, pozdvihnúť imidž značky a v konečnom dôsledku zvýšiť spokojnosť a udržanie zamestnancov.

Zosúladenie so značkou

Zásielka a doručenie tovaru je dnes neoddeliteľnou súčasťou cesty od výrobcu k spotrebiteľovi. Je mimo priamej kontroly predajcu a poskytovatelia mestskej logistiky musia venovať čas a zdroje na využívanie softvéru tak, aby im uľahčil prácu a náklady. Či už uprednostňujete ultra-transparentnosť zásielok a sledovanie vozidiel, garantujete doručenie do druhého dňa alebo ponúkate zákazníkom možnosť ekologického doručenia na úkor rýchlosti, softvér je možné upraviť a doladiť tak, aby odrážal preferencie zákazníka. Stanovenie si kritérií úspešnosti, ktoré sú pre klienta najdôležitejšie, je kľúčové pre implementáciu logistických a doručovacích služieb tak, aby im vyhovovali.

Zelená multikanálová budúcnosť podložená faktami

Čo príde ako ďalšie v ekologickej cestnej mape softvéru na plánovanie trasy? S priebežnými odhadmi týkajúcimi sa zníženia emisií uhlíka až o 25% a vďaka využitiu tohto riešenia bude rastúce ekologické povedomie spotrebiteľov viesť k tomu, že dopravcovia budú zdôrazňovať „zelené“ doručovacie intervaly. Jednou z možností by mohlo byť zdieľanie dodávok a vozidiel medzi predajcami: riešenie, ktoré je v súčasnosti pre mnohé značky neakceptovateľné kvôli túžbe po exkluzivite. Medzitým, zvýšenie hustoty pokrytia zásielok povedie k tomu, že logistika „poslednej míle“ sa stane logistikou „posledného metra“, pričom viac dodávok sa bude uskutočňovať na bicykli alebo pešo. Toto by mohlo znamenať aj väčšie využívanie odberných kontajnerov. Reverzná logistika môže byť už dnes integrovaná do softvéru na plánovanie trasy. Napokon, v určitých geografických oblastiach, kde nie sú dostatočne presné údaje o adrese a bránia optimálnym dodávkam a teda znižujú mieru úspešnosti, bude vylepšené geokódovanie kľúčové pre spokojnosť koncového zákazníka a uspokojenie retailového klienta.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?