Tlačové správy
Tlačové správy

Batilogistic podpísal zelenú pôžičku vo výške 222 miliónov EUR na financovanie projektov logistickej infraštruktúry

Úrokové sadzby sa budú líšiť v závislosti od toho, či spoločnosť Batilogistic a jej sesterská spoločnosť FM Logistic dokážu splniť tri environmentálne a sociálne…

Na stránke January 20, 2021

Úrokové sadzby sa budú líšiť v závislosti od toho, či spoločnosť Batilogistic a jej sesterská spoločnosť FM Logistic dokážu splniť tri environmentálne a sociálne ciele

Group – Logistická realitná spoločnosť Batilogistic podpísala 9-ročnú pôžičku vo výške 222 miliónov EUR so skupinou bánk zahŕňajúcich ING, Banque Européenne du Crédit Mutuel, CIC Est, Groupe Crédit Agricole (LCL, Crédit Agricole Lorraine, Crédit Agricole Alsace Vosges, Crédit Agricole Brie Picardie), Société Générale a BRED Banque Populaire. Pôžička bude použitá na financovanie pozemkov a logistických budov na niekoľkých medzinárodných trhoch.

Úrokové sadzby sa budú líšiť v závislosti od troch environmentálnych a sociálnych kritérií: •Podiel budov s certifikáciou LEED alebo HQE v portfóliu nehnuteľností spoločnosti Batilogistic. LEED a HQE (certifikáty trvalej udržateľnosti budov). •Zníženie emisií skleníkových plynov rozsahu 1 a 2 zo skladov vo vlastníctve spoločnosti Batilogistic a prevádzkovanej spoločnosťou FM Logistic vo Francúzsku. •Pozícia FM Logistic v hodnotení EcoVadis, ktoré hodnotí spoločnosti z hľadiska udržateľnosti. Ďalšie hodnotenie bude k dispozícii v prvej polovici roku 2021.

Splnenie kritérií stanovených pre znížené úrokové sadzby bude vyžadovať úzku spoluprácu medzi spoločnosťami Batilogistic a FM Logistic. Batilogistic a FM Logistic sú prvými logistickými spoločnosťami, ktoré spájajú náklady na financovanie so svojou environmentálnou a sociálnou výkonnosťou. 12 skladov vo vlastníctve spoločnosti Batilogistic a prevádzkovaných spoločnosťou FM Logistic má certifikáciu HQE alebo LEED.

Od roku 2018 spoločnosť FM Logistic v absolútnom vyjadrení znížila emisie skleníkových plynov zo svojich logistických zariadení o 17%. Spoločnosť je na dobrej ceste dosiahnuť svoj 20% cieľ zníženia v rokoch 2018 až 2022. Spoločnosť sa snaží do roku 2030 dosiahnuť pre svoje skladovacie prevádzky uhlíkovú neutralitu.

ING koordinovala transakciu, BECM vystupoval ako úverový partner. LCL pracovala na definovaní vhodných kritérií ESG (environmentálne, sociálne a podnikové riadenie). Tiež bude hodnotiť pokrok dosiahnutý pri dosahovaní stanovených cieľov.

O spoločnosti FM Logistic

Spoločnosť FM Logistic bola založená vo Francúzsku v roku 1967 a je nezávislou rodinnou spoločnosťou, ktorá poskytuje multikanálové riešenia dodávateľského reťazca spoločnostiam v odvetví FMCG, maloobchodu, kozmetiky, priemyselnej výroby a zdravotníctva.
Medzi jej služby patrí skladovanie, prepájanie kanálov, spoločné balenie, vnútroštátna a medzinárodná doprava, ako aj služby riadiacej veže dodávateľského reťazca. Pôsobí vo viac ako 14 krajinách Európy, Ázie a Latinskej Ameriky. Spoločnosť dosiahla vo fiškálnom roku do marca 2021 tržby vo výške 1,38 miliardy eur a má 27 200 zamestnancov na plný úväzok.

Viac informácií o programe udržateľnosti FM Logistic nájdete na Sustainable developpment impact report

Kontakt pre médiá

FM logistický batilogistický / NG koncept
Cyrille Gibot
Tel: +33 6 45 99 91 58
cgibot@fmlogistic.com

Alexandre Ann
Tél.: +33 6 45 99 91 58
aann@ngconcept-ec.com

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?