Inovácie
Inovácie

Ako môže riadiaca veža pomôcť vybudovať inteligentnejší dodávateľský reťazec

Dodávateľské reťazce sú čoraz zložitejšie kvôli veľkému množstvu článkov, ktoré do reťazca nevyhnutne vstupujú. COVID-19 eskaloval dopyt po riešeniach pracovného…

Na stránke May 9, 2022

Dodávateľské reťazce sú čoraz zložitejšie kvôli veľkému množstvu článkov, ktoré do reťazca nevyhnutne vstupujú. COVID-19 eskaloval dopyt po riešeniach pracovného toku v reálnom čase, aby bolo možné predvídať menším problémom.

Zložité dodávateľské reťazce potrebujú inteligentných vodcov na čele

Dodávateľské reťazce sú čoraz zložitejšie kvôli veľkému množstvu zúčastnených aktérov. Výrobcovia, maloobchodníci a špecialisti na dodávateľský reťazec sa teraz spoliehajú na sofistikované digitálne riešenia na riadenie početných interakcií medzi nimi. Najsofistikovanejšie verzie týchto systémov sú riadiace veže, ktoré uľahčujú budovanie udržateľného dodávateľského reťazca.

Podľa nedávneho reportu IMARC Group globálny trh s riadiacimi vežami rástol v rokoch 2015 až 2020 zloženou ročnou mierou rastu takmer 15 %. Rovnako silný rast očakávame počas nasledujúcich piatich rokov.

COVID-19 eskaloval dopyt po riešeniach pracovného toku v reálnom čase, ktoré dokážu lepšie predvídať menším problémom a optimalizovať základné logistické funkcie. Okrem toho pandémia posilnila používanie multikanála, vo všeobecnosti zintenzívnila e-commerce a priniesla nové možnosti výrobcom, a to napríklad predávať priamo spotrebiteľom. Odolné riadiace veže dodávateľského reťazca presne reagujú na tieto potreby a udržujú si konkurenčnú výhodu na trhu. V dlhodobejšom horizonte sa očakáva, že toto všetko bude stimulovať rast trhu.

Viditeľnosť je základom vysokovýkonného dodávateľského reťazca

Ako riadiace veže uspokojujú rastúci dopyt očakávaní zákazníkov

Prekážky, ktoré treba prekonať pre efektívnosť dodávateľského reťazca

Riešenie je známe a jeho implementácia si samozrejme vyžaduje finančné prostriedky. Toto je však len málokedy hlavnou prekážkou pri aplikácií riadiacej veže dodávateľského reťazca. Množstvo výhod znamená, že návratnosť investície je zaručená. Vzhľadom na výhody a konkurenčný tlak, prečo je také ťažké vykonať požadované zmeny?

Jedným z dôvodov je, že rozhodnutie potrebné na prechod neprijíma len jedna organizácia. Ide o komplexné zmeny v rámci multipodnikovej obchodnej siete dodávateľov, distribútorov, logistov a zákazníkov. Každý z nich používa svoje vlastné systémy na nákup, plánovanie podnikových zdrojov (ERP), systémy riadenia skladov (WMS), systém riadenia dopravy (TMS), CRM a riešenia e-commerce.

Okrem toho sa rôzni aktéri vyvíjajú odlišným tempom, aby poskytli komplexnú viditeľnosť v porovnaní s konkurenciou. Ich úroveň digitalizácie dodávateľského reťazca nie je rovnaká. Vytvorenie komplexnej viditeľnosti a potrebného zosúladenia procesov znamená implementáciu technického riešenia, ktoré si poradí s touto širokou škálou technickej pripravenosti.

Na ľudskej úrovni si partneri musia navzájom dôverovať. Základom viditeľnosti je zdieľanie prevádzkových citlivých údajov. Musí existovať skutočná transparentnosť a správy poskytované medzi členmi musia byť pravdivé v rámci dodávateľského reťazca.

Za predpokladu, že vyššie uvedené prekážky sa podarí zvládnuť, zostáva ešte otázka aktualizácie systémov a implementácie riešenia riadiacej veže. Myšlienka prerušenia podnikania a narušenia existujúcich systémov riadenia objednávok, a to aj na veľmi krátke obdobie, je veľmi citlivá a niekedy neprijateľná.

Vytváranie hodnoty z údajov pomocou riadiacej veže

Prostredníctvom implementácie riešenia riadiacej veže dodávateľského reťazca logistické firmy dokážu skutočne veľmi pomôcť a zefektívniť prácu firiem. Využitie údajov je pre spoločnosti kľúčové. Chcú si udržať konkurenčnú výhodu, zákazníkov a zvýšiť svoje príjmy.

Čo ďalej?

V budúcnosti budú existovať inteligentné riadiace veže, ktoré budú riadiť a monitorovať úplne prepojený, digitalizovaný a pružný dodávateľský reťazec v reálnom čase. Tieto riadiace veže ponúknu nateraz nepredstaviteľné možnosti s RFID a satelitnou technológiou, geo údajmi, rozpoznávaním obrazu a hlasu, veľkými dátami, umelou inteligenciou, strojovým učením, prediktívnou údržbou a mnohými ďalšími.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?