360° Logistika

Inovácie

Keďže spoločnosti čelia novým výzvam, ako je nový životný štýl koncových spotrebiteľov (uprednostňovanie udržateľných modelov, rozmach elektronického obchodu) a neustály vývoj technológií, musia inovovať svoje činnosti vrátane logistiky. Inovácie sú preto pre poskytovateľov logistických služieb nevyhnutnosťou. Tieto inovácie sa väčšinou týkajú využívania technológií a digitálneho prechodu.
Početné technológie umožňujú prispôsobiť sa týmto novým očakávaniam. Umožňujú vytvárať riešenia a vytvárajú ekosystém technológií, od skladovania až po prepravu, skĺbený podľa potrieb zákazníkov.

Preskúmajte všetky nové trendy a predpovede v oblasti inovácií, ktoré budujú dodávateľský reťazec 4.0, prečítaním našich článkov !

Pozri viac Zobraziť menej