Inovácie
Inovácie

Ergonómia na pracovisku #RIESENIAFM

Ergonómia sa zaoberá prispôsobovaním pracovného prostredia a pracovných prostriedkov vlastnostiam a potrebám človeka pre zvyšovanie jeho pohodlia a zlepšenie pracovného…

Na stránke October 3, 2022

Ergonómia v histórii.

Ergonómia sa zaoberá prispôsobovaním pracovného prostredia a pracovných prostriedkov vlastnostiam a potrebám človeka pre zvyšovanie jeho pohodlia a zlepšenie pracovného výkonu. Základy ergonómie boli dokázateľne používané v 5. storočí p. n. l. v starovekom Grécku, kde Hippokrates publikoval v jednom svojom texte ukladanie chirurgických nástrojov na základe poradia ako ich používali vtedajší lekári. Rozmach používania ergonomických princípov priniesla priemyselná revolúcia v začiatkoch 20 storočia.  V tomto období ako prvý použil pojem ergonómia (ergon = práca, nomos = prírodné zákony)  poľský vedec Wojciech Jastrębowsky vo svojej knihe Rys Ergonomji czyli Nauki o pracy. Ergonómia začína prenikať do všetkých pracovných činností človeka. Moderná ergonómia sa koncom 20. storočia vyvinula vo veľmi dôležitú súčasť výrobného procesu a jej dosah môžeme vidieť v každej sfére moderného života napr. cez ergonomické dizajny výrobkov, ktoré sú vyrábané s ohľadom na ergonomické princípy (interiéry automobilov, nábytok…). V neposlednom rade aj stroje a nástroje využívané priamo vo výrobe sa navrhujú a vyrábajú tak, aby boli pre zamestnancov bezpečné a minimálne zaťažovali organizmus a pohybový aparát zamestnanca.

Ergonómia na pracovisku

Zamestnanci našej spoločnosti trávia 1/3 svojho dňa na pracovisku, preto dbáme na to, aby sa cítili príjemne a ľahko splynuli s pracovným prostredím. Vhodne nastavené pracovné podmienky prinášajú viacero benefitov, ako napríklad zníženie práceneschopnosti zamestnancov, zvýšenie pracovného výkonu, zlepšenie psychického stavu pracovníkov a pod.

Ergonomické riešenia v FM SLOVENSKÁ

Ochorenia podporno – pohybovej sústavy súvisiacich s prácou v rámci EU neustále narastajú a pre zamestnávateľa má tento trend negatívny dopad. 

Naša spoločnosť FM SLOVENSKÁ sa na jeseň v roku 2018 rozhodla v rámci ergonomického napredovania uskutočniť meranie fyzickej záťaže a meranie malých svalových skupín horných končatín zamestnancov za pomoci nezávislej firmy, ktorá spolupracovala s nadnárodnými spoločnosťami ako Volkswagen, Ikea a i.

Na jednotlivých pracoviskách vybratých na hodnotenie sme sa zameriavali na štyri základné rizikové oblasti:

  1. Polohy tela
  2. Akčné sily
  3. Ručnú manipuláciu s bremenom
  4. Horné končatiny

Na meranie hodnotenia záťaže malých svalových skupín sa používali rukavice vyrobené priamo firmou, ktorá vykonávala meranie. Špeciálne rukavice boli vybavené senzormi na zaznamenávanie jednotlivých síl, následne sa prenášali informácie cez bluetooth do PC, na základe čoho sa vyhodnocovali použité sily na rukách zamestnanca. Počas celej doby merania jednotlivých síl na horných končatinách sa zamestnancovi nahrával video záznam, ten poslúžil na vyhodnotenie pracovných polôch pri vsetkých činnostiach, ktoré zamestnanec vykonával. Tieto merania a videonahrávky sa vyhodnotili priamo u dodávateľa služby a po mesiaci boli výsledky odprezentované manažérom spoločnosti, aby sa prijali opatrenia alebo zlepšili nastavenia jednotlivých procesov.

Meracie rukavice ERGO

V rámci minimalizácie fyzickej záťaže na našich pracoviskách sme sa rozhodli vyskúšať vo výrobe ručný paletový vozík s elektrickým zdvihom. Doteraz sme používali tieto vozíky bez elektrického zdvihu v počte 10 ks na prevádzku. Na základe dobrých vzťahov s kolegami z FM ČESKÁ sme si zapožičali jeden takýto paletový vozík. Tento vozík odstraňuje fyzickú záťaž pri zdvíhaní bremena do potrebnej pracovnej polohy palety.

Za bonusovú funkciu zapožičaného paletového vozíka môžeme považovať automatický zdvih, resp. pokles pracovnej polohy vozíka pomocou fotobunky, ktorá zaznamenáva vloženie alebo odobratie kartóna do uceleného radu na požadovanú pracovnú úroveň.

Nožnicový elektrický vozík.

Úlohou vozíka je odstránenie zbytočných pohybov zamestnanca (zohýbanie sa pre krabicu, materiál). Na konci skúšobného odbobia prínos tohto vozíka vyhodnotíme, ale už po niekoľkých týždnoch používania aj na základe ohlasov od zamestnancov tento vozík s elektrickým zdvihom považujeme za prínos na odstránenie záťaže zamestnancov.

Na základe skúsenosti z merania fyzickej záťaže a využívania nových ergonomickejších pracovných prístrojov a nástrojov nás môže tešiť angažovanosť zainteresovaných zamestnancov a ich konštruktívne pripomienky. Je dôležitá spolupráca na dosiahnutie bezpečných pracovísk a pracovných postupov.  

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?