Trendy v oblasti spotrebiteľa a trhu

Elektronický obchod v Indii-„nový normál“ pre spotrebiteľov a dodávateľské reťazce?

Bezprecedentné rozšírenie COVID-19 zmenilo spôsob fungovania firiem. Osobná hygiena a sociálne dištancovanie sa ukázali ako najvyššie priority. V dôsledku toho sa…

Na stránke September 29, 2021