spotrebiteľské a trhové trendy
spotrebiteľské a trhové trendy

Spoločnosť FM Logistic oznamuje globálny plán energetickej účinnosti

Spoločnosť FM Logistic v novembri 2021 predstavila svoj plán trvalo udržateľného rozvoja, keď predstavila svoj strategický plán Powering 2030.

Na stránke October 27, 2022

  • Zavedením nových opatrení zameraných na rozvážnosť (vypínanie energeticky najnáročnejších strojov a strojných zariadení atď.) a energetickú efektívnosť (zlepšenie procesov, úprava zariadení atď.) sa spoločnosť zaviazala znížiť svoju energetickú spotrebu o 7 % ročne pre celú skupinu,
  • Spoločnosť FM Logistic nečakala na energetickú krízu, aby vytvorila ambiciózny plán trvalo udržateľného rozvoja. Pred rokom spoločnosť oznámila, že sa usiluje o uhlíkovú neutralitu (pre svoje vlastné emisie) do roku 2030.
  • Na dosiahnutie svojho cieľa FM Logistic dôveruje 3 nastaveniam: ekologický dizajn budov, energetická účinnosť a zásobovanie zelenou energiou.

V novembri 2021 predstavila spoločnosť FM Logistic plán trvalo udržateľného rozvoja, keď prezentovala strategický plán Powering 2030.    FM Logistic ako francúzsky znalec v oblasti logistiky minimalizuje environmentálnu stopu svojich aktivít a zameriava sa na uhlíkovú neutralitu skladov do roku 2030 (rozsah 1 a 2) a zníženie emisií z dopravy o 30 %. Na dosiahnutie tohto cieľa sa skupina zameriava na znižovanie spotreby energie a získavanie alebo výrobu obnoviteľnej energie. V kontexte rastúcich a nestálych nákladov na energiu, ktoré silne ovplyvňujú toto odvetvie je tento prístup k udržateľnej logistike relevantnejší než kedykoľvek predtým.

„Energetická kríza“ posilnila túto logiku a posilnila spoločnosť FM Logistic         k ešte proaktívnejšiemu prístupu. Skupina definovala zoznam 75 prioritných opatrení na optimalizáciu energie, ktoré sa majú implementovať na všetkých miestach skupiny vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Tieto opatrenia majú dvojitý cieľ: znížiť spotrebu energie o 7 % ročne pre celú skupinu do roku 2030.

„Investovanie do zodpovednejšej logistiky je súčasťou DNA spoločnosti FM Logistic. Za posledných 15 rokov sme nadobudli solídne skúsenosti             v oblasti vzájomnej spolupráce s našimi zákazníkmi, ale aj v našej infraštruktúre a výstavieb. Dobrým príkladom je zdieľanie, nájdenie spoločných riešení založené na spolupráci, prostredníctvom ktorých niektorí distribútori združujú svoje logistické reťazce a tým znižujú svoju uhlíkovú stopu. Som presvedčený, že musíme zohrávať úlohu pri poskytovaní našich odborných znalostí našim zákazníkom na optimalizáciu ich dodávateľských reťazcov: môžeme ich urobiť odolnejšími, udržateľnejšími a dokonale prispôsobenými potrebám ich spotrebiteľov. Strategický plán Powering 2030 túto dynamiku urýchľuje. Chceme byť medzi tými, ktorí sú šampiónmi udržateľného multikanálového dodávateľského reťazca,“ vysvetľuje      Jean-Christophe Machet, generálny riaditeľ FM Logistic.

Ekologický dizajn budov je prvým levelom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality platforiem. Od roku 2012 sú všetky lokality postavené skupinou, t. j. viac ako 900 000 metrov štvorcových, certifikované LEED(™) alebo HQE(r) s cieľom dosiahnuť najvyššiu úroveň dokonalosti. To umožňuje úsporu energie najmenej 20 % a až 50 % v porovnaní s bežnou výstavbou.

Napríklad v Indii bude náš sklad nachádzajúci sa vo Farrukhnagar prvou výstavbou v krajine, ktorá kombinuje certifikácie FM Global a Leed(™) Silver  a bude mať vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností. Vo Vietname je distribučné centrum neďaleko Hanoja uznané certifikáciou ,,Gold standard certification,,.

Druhá časť je o energetickej optimalizácii FM platforiem .

Medzi energeticky najnáročnejšie položky patrí osvetlenie. Okrem optimalizácie prirodzeného osvetlenia a inštalácie LED od roku 2018 skupina implementovala detektory pohybu a svetelnosti, aby sa zabránilo osvetleniu nevyužitých priestorov a prispôsobila intenzitu podľa potreby.

Pre co-packing aktivity berie spoločnosť FM Logistic „energetickú efektívnosť“ ako kľúčové kritérium pri výbere nových strojov.

Pre lepšie pochopenie ostatných položiek spotreby v rámci platforiem (PC, tlačiarne, kávovary atď.) spoločnosť implementovala meracie nástroje (wattmetre a mobilné merače), ktoré umožňujú monitorovanie reálnej spotreby.

Vo Francúzsku sú už všetky závody FM Logistic certifikované podľa medzinárodnej normy ISO 50 001, čo je veľmi náročná certifikácia, ktorá si vyžaduje identifikáciu významných použití energie, ich meranie a záväzok        k ich zníženiu.

Napokon, skupina sa dlhé roky spoliehala na nákup a výrobu obnoviteľnej energie. Energiu vyrába prostredníctvom fotovoltických panelov v šiestich krajinách (Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Brazília, Poľsko a India) s takmer 3 000 MWH zelenej elektriny vyrobenej alebo vo výstavbe                  na desiatke lokalitách.

Od marca 2022 prevádzkuje FM Logistic platformu vybavenú fotovoltickými panelmi pre Henkel Beauty Care v Brazílii. Pri plnej kapacite produkcia solárnej elektrárne eliminuje 43 tón emisií CO2 ročne.

V Španielsku je závod v Illescas vybavený jednotkou na výrobu vodíka zo solárnych panelov na pohon vysokozdvižných vozíkov a dodávkových vozidiel. Ide o prvú inštaláciu svojho druhu pre sektor logistiky v krajine.

Touto stratégiou chce skupina premeniť svoje platformy na jednotky na výrobu obnoviteľnej energie pre miestne komunity a umožniť dekarbonizáciu dopravy.

„Spoločnosť FM Logistic je odhodlaná pokračovať vo vývoji dlhodobých opatrení. Energetická efektívnosť sa musí stať kolektívnym projektom, ktorý sa rýchlo implementuje v našich dodávateľských reťazcoch. Aby sme minimalizovali našu uhlíkovú stopu, zameriavame sa na znižovanie spotreby energie a získavanie obnoviteľnej energie. Ďalším krokom je využitie platforiem na výrobu zeleného vodíka s ambíciou prispieť k rozvoju diaľkovej prepravy vodíka. Už to skúšame vo Francúzsku a Španielsku,“ vysvetľuje Charlotte Migne, riaditeľka trvalo udržateľného rozvoja FM Logistic.

Poslaním FM Logistic je, aby všetci zobrali zodpovednosť za spotrebu. Vďaka spolupráci so svojimi partnermi a zákazníkmi môžeme vytvárať          a nasadzovať multikanálové a udržateľné logistické modely. Poskytovateľ logistiky od roku 2019 sprístupnil 100 % svojim zákazníkom informačný panel „trvalo udržateľného rozvoja“, ktorý vizualizuje 17 výziev, ktoré je potrebné splniť do roku 2030. Na základe tohto nástroja sa spoločne definujú akčné plány na dosiahnutie pokroku. V konečnom dôsledku spoločnosť chce, aby všetky jej ponuky prispeli k plánom energetickej a sociálnej transformácie jej zákazníkov.

O spoločnosti FM Logistic

Ambíciou FM Logistic je podporovať prechod na udržateľné multikanálové dodávateľské reťazce. Rodinná spoločnosť založená v roku 1967 je jedným z hlavných hráčov v logistike vo Francúzsku aj v zahraničí s obratom 1,4 miliardy eur. FM Logistic ponúka svoje odborné znalosti v oblasti logistiky spotrebných produktov významným výrobcom, distribútorom a hráčom v oblasti elektronického obchodu.

Jej služby pokrývajú rôzne fázy dodávateľského reťazca: vnútroštátna a medzinárodná doprava; príjem, skladovanie a riadenie zásob; príprava        a odosielanie objednávok elektronického obchodu; co- packling; služby riadiacej veže dodávateľského reťazca. FM Logistic tiež ponúka služby na uľahčenie vývoja nových spôsobov spotreby, ako je napr. „klikni a vyzdvihni“.

Spoločnosť FM Logistic patrí medzi najlepších zamestnávateľov vo svojom odvetví uznávanou v rebríčku Forbes Best Employers 2021. Zamestnáva viac ako 29 000 zamestnancov v 14 krajinách Európy, Ázie a Latinskej Ameriky.

FM Logistic môžete sledovať na Twitteri na @FMLogistic a na LinkedIn.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?