ľudia
ľudia

FM SLOVENSKÁ, s.r.o. ako súčasť projektov verejného záujmu

Vzťahy s verejnosťou predstavujú komunikáciu medzi organizáciou a jej okolím – blízkymi inštitúciami. Ak hovoríme o vzťahoch s verejnosťou,…

Na stránke August 8, 2023

Vzťahy s verejnosťou predstavujú komunikáciu medzi organizáciou a jej okolím – blízkymi inštitúciami. Ak hovoríme o vzťahoch s verejnosťou, máme na mysli odovzdávanie správnych správ na správne miesto či správnym ľuďom, čím sa vytvára silné a pozitívne puto.

Vzťahy s verejnosťou pomáhajú zlepšovať a budovať reputáciu našej spoločnosti FM SLOVENSKÁ, s.r.o.

Personálne oddelenie spoločnosti FM SLOVENSKÁ, s.r.o. organizuje aktivity zamerané na propagáciu firmy, zabezpečuje monitorovanie udalostí v blízkom okolí s možnosťou zapojenia našej spoločnosti.

Aby sme zvýšili povedomie a predstavili pracovné prostredie širokej verejnosti, v spolupráci s lifestylovo-informačným webom seredcity.sk bol publikovaný článok, ktorý prináša odpovede na otázky možným uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti, ktorá sa radí k najväčším logistickým firmám v tomto malom meste – Seredi. Článok nájdete tu.

FM SLOVENSKÁ, s.r.o. ako súčasť FM FOUNDATION, formou charitatívneho projektu ,,vziať život do vlastných rúk, zážitkom k hodnotám, pomáha deťom z detského domova Sereď zaradiť sa do bežného a pracovného života. Pravidelnými stretnutiami (za prítomnosti skúsených koučov a psychológov) ale aj formou  nezáväzných stretnutí organizovaných našimi zamestnancami ako napríklad MDD, tancovanie ZUMBY či príprava rôznych tvorivých aktivít pre detičky sa usilujeme o spríjemnenie a rozveselenie ich bežného dňa.

Starších teenegerov vždy radi privítame na pracovnej  stáži so zameraním na osvojenie si pracovných návykov, spoznanie pracovného prostredia.

V nadväznosti na charitatívny projekt s detským domovom sme rozbehli novú spoluprácu s DSS Sereď, do ktorej sme zapojili aj deti z detského domova s názvom ,,Symbióza generácií je našou súčasťou.

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Organizovaním akcií rôzneho druhu nielen integrujeme deti z detského domova, ale taktiež rozveselíme klientov DSS.

Okrem vyššie uvedeného spoločnosť FM SLOVENSKÁ, s.r.o. participuje na rôznych mestských projektoch a stretnutiach , do ktorých je prizvaná primátorom mesta Sereď Ondrejom Kurbelom.


Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?