ľudia
ľudia

Naši jubilanti – naši verní #ZAMESTNANCIFM

Pokračovanie v dlhoročnej tradícii, aj tak by sa dalo nazvať priateľské stretnutie, ktoré sa konalo pri príležitosti pracovných jubileí našich zamestnancov.

Na stránke February 21, 2023

,,Pre koho je práca radosťou, pre toho je život šťastím.´´ (Maxim Gorkij)

Pokračovanie v dlhoročnej tradícii, aj tak by sa dalo nazvať priateľské stretnutie, ktoré sa konalo pri príležitosti pracovných jubileí našich zamestnancov.

Operational director pre Českú a Slovenskú republiku pán Tadeáš Kos spolu s riaditeľom platformy Julienom Lalande vyslovil úctu a vďaku všetkým prítomným zamestnancom, ktorí dovŕšili pracovné jubileum 5, 10 a 15 odpracovaných rokov v spoločnosti FM SLOVENSKÁ, s.r.o.

My sa staráme o spokojnosť našich zamestnancov a oni sa starajú o naplnenie očakávaní našich zákazníkov. Zamestnanci sú tí, ktorí boli, budú a aj sú srdcom našej spoločnosti a inšpirujú nás robiť nové správne veci. Oceňovanie pracovných jubilantov je príležitosťou poďakovať sa nielen jubilantom, ale všetkým zamestnancom, ktorí prispievajú k napredovaniu našej spoločnosti. #PRACAFM

Slávnostného stretnutia, nesúceho sa v priateľskej a uvoľnenej atmosfére sa zúčastnilo celkom 62 jubilantov, ktorí si z rúk manažmentu spoločnosti prevzali ďakovné listy a milé darčeky.

Kto nám pomohol pripraviť a kreovať darčeky pre našich jubilantov?

Prebiehajúci projekt ,,Vziať život do vlastných rúk, zážitkom k hodnotám…´´, ktorý spoločnosť FM SLOVENSKÁ, s.r.o. realizuje počas celého roka prostredníctvom nadácie #FMFOUNDATION nám umožňuje zapojiť deti z detského domova do všetkých nami realizovaných aktivít, vrátane podujatia ,,Oceňovanie zamestnancov,,. Aktívnym zapojením deťom priamo sprístupňujeme informácie, ktoré sú pre nich použiteľné v ich budúcom živote.

Deti pri tvorbe a príprave cien pre pracovných jubilantov mali možnosť nazrieť do aktivít personálneho oddelenia. Ďakujeme týmto detskému domovu Sereď a tiež deťom za to, že nám umožňujú realizovať veľa spoločných projektov.

Všetkým zamestnancom ďakujeme za ich nasadenie a prajeme ďalšie roky práce v FM Logistic. #ZAMESTNANCIFM

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?