ľudia
ľudia

Symbióza generácií je našou súčasťou

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie.

Na stránke November 16, 2022

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Spoločnosť FM SLOVENSKÁ, s.r.o. pod záštitou #FMFOUNDATION pripravila v spolupráci v s detským domovom Sereď projekt ,,Symbióza generácií je našou súčasťou´´, prostredníctvom ktorého spájame pri rôznych projektoch dve generácie.

Roztancovali sme malých i starších

Dňa 26.09.2022 sme zorganizovali milú akciu pod názvom ,,ZUMBA na stoličkách.´´ Cieľom tohto podujatia bolo potešiť a rozhýbať klientov DSS Sereď a zároveň integrovať deti z detského domova Sereď.

ZUMBA je tanečný fitness žáner pochádzajúci z Kolumbie. Je založená na tzv. intervalovom tréningu, pri ktorom sa striedajú pomalé a rýchle skladby. Tepová frekvencia počas tréningu klesá a zvyšuje sa spolu s meniacou sa skladbou.

Každý tanec, teda aj ZUMBA, má svoje štandardné kroky a pravidlá. V rytme salsy, merengue, reggaeton či cha-cha sme sa nie len zabavili, ale presvedčili sme sa, že keď sa chce, je možné všetko. Aj hýbať sa s rôznymi pohybovými obmedzeniami.

Zaznela aj známa pesnička New York, New York od Franka Sinatru, ktorá bola krásnou bodkou za týmto našim tanečným stretnutím.

Tvorba pieskových obrazov

Do DSS sme sa opäť vrátili aj v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším. Snaha prispieť k tomu, aby seniorov deti z detského domova vnímali ako aktívnych členov komunity – spoločnosti. V snahe predchádzať izolácii  seniorov, pripravili sme pre členov DSS Sereď kreatívne tvorenie, ako terapiu pre dušu. Každá tvorivá činnosť je forma komunikácie so svojim okolím.

Čomu sme sa venovali? Pomocou techniky sypania farebných pigmentov, sme vytvárali fixované pieskové maľby – teda pieskové obrazy. Táto forma umenia sa tiež nazýva suché maľovanie. 

Aj #ZAMESTNANCIFM spoločnosti FM SLOVENSKÁ, s.r.o. sa zapojili do tejto milej aktivity a počas tvorenia nás sprevádzali príjemnou hudbou a spevom.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?