• Oddelenie IT

  Analýza a integrácia IS, infraštruktúra a sieť IS, manažment IS, podpora IS a pomoc...

Pridajte sa k nášmu IT oddeleniu

Poslaním nášho IT oddelenia je prostredníctvom kooperatívneho prístupu zabezpečiť poskytovanie efektívnych IT riešení svojim zákazníkom s cieľom prispieť k prevádzkovej dokonalosti spoločnosti FM Logistic.

V spoločnosti FM Logistic ponúkame zaujímavé úlohy, ako je poskytovanie technickej a funkčnej IT podpory a odborných znalostí prostredníctvom pomoci, odpovedí na otázky a riešenia IT problémov a zabezpečovania výkonnosti a procesov, definovania a uplatňovania noriem, poradenstva, optimalizácie… Ale aj ďalšie úlohy, ako je riadenie IT projektov od obchodnej štúdie až po stabilizáciu projektu alebo modernizácia IT sprevádzaním spoločnosti FM Logistic pri jej digitálnej transformácii.

Pracovné ponuky v oddelení IT

Prihláste sa teraz

Pridajte sa k nášmu IT oddeleniu ako analytik dátových správ!

Čo je to analytik vykazovania údajov? Analytik údajov a reportingu transformuje údaje na informácie, ktoré vizualizuje vytváraním informačných panelov, hodnotiacich tabuliek a výkonných správ, ktoré poskytujú prehľad a rýchly náhľad na obchodné rozhodnutia a opatrenia. To zahŕňa získavanie údajov z iných zdrojov, pravidelné vytváranie zostáv a informačných panelov a odstraňovanie akýchkoľvek problémov s kódom. Analytik reportovania údajov spolupracuje s ostatnými oddeleniami pri hľadaní nových spôsobov zlepšovania možností.

Čo je úlohou integrátora aplikácií?

Náplň práce integrátora aplikácií spočíva v zavádzaní, prispôsobovaní a údržbe IT riešení (interných alebo externých) potrebám činnosti spoločnosti v súlade s bezpečnostnými pravidlami, internými predpismi, obchodnými procesmi, prevádzkovými postupmi, postupmi kvality a hodnotami spoločnosti.

Pridajte sa k nášmu IT oddeleniu ako dátový inžinier!

Dátový inžinier pracuje v rámci oddelenia IT a v úzkej spolupráci s obchodnými tímami. Bude analyzovať obchodné potreby nahlásené prevádzkovými tímami, aktívne sa podieľať na návrhu dátovej architektúry s cieľom splniť prípady použitia. Medzi jeho/jej úlohy patrí aj vývoj dátových potrubí z viacerých zdrojov na napájanie dátového jazera/dátového súboru (datamart) potrebného na realizáciu prípadov použitia, príprava údajov na použitie koncovými používateľmi (príprava údajov, lineácia údajov, normalizácia, agregácia atď.)
Riadi automatizáciu procesov prípravy údajov, využívanie údajov na dosiahnutie obchodných cieľov: vystavenie obchodných pohľadov, obchodných objektov atď.
Nakoniec dátový inžinier riadi industrializáciu analytických a strojových učebných potrubí a monitorovanie technológií súvisiacich s údajmi.

Ak ste odborník na údaje a chcete sa pripojiť k motivovanému a dynamickému tímu, prihláste sa do FM Logistic!

Pridajte sa k nášmu IT oddeleniu ako konzultant WMS Reflex!

Úlohou konzultanta WMS reflex je definovať požiadavky klienta, navrhnúť proces parametrizácie, podporiť a zaškoliť kľúčových používateľov a upraviť klientske rozhrania (mapovanie EDI).

V rámci zodpovednosti tímu pre nasadenie systému WMS konzultant WMS Reflex zabezpečuje implementáciu softvéru alebo softvérového balíka v podmienkach klienta.
Zodpovedá za funkčné riešenie a má na starosti návrh, implementáciu, následnú starostlivosť o zákazníka a neustále zlepšovanie.

Konkrétne jeho/jej poslanie spočíva v štúdiu kontextu klienta (proces, organizácia, ľudský kontext atď.), analýze potrieb, poradenstve klientovi a pomoci pri jeho rozhodovaní. Medzi úlohy patrí aj vykonávanie podrobných funkčných analýz, definovanie podrobných špecifikácií vývoja, sprevádzanie klienta vo fáze parametrizácie a príprava a vykonávanie interných testov. Konzultant WMS Reflex sa tiež podieľa na príprave výroby a nasadenia a zabezpečuje funkčný audit. Poskytuje zákazníkovi poradenstvo tým, že navrhuje riešenia zistených porúch funkčnosti.

Pridajte sa k nášmu IT oddeleniu ako IT biznis analytik!

IT biznis analytik má zaujímavé povinnosti, pretože spolupracuje s krajinami na projektoch zavádzania v rámci plánu a vytvárania nových riešení. Jeho/jej prístup je v súlade so stratégiou mestskej logistiky definovanou výborom pre danú oblasť.

Vďaka výnimočným interpersonálnym zručnostiam pôsobí ako komunikačné spojenie medzi IT a manažmentom. Ako odborník zlepšuje kvalitu IT produktov a služieb a analyzuje obchodné potreby. Vyvíja parametre úspešných IT systémov, dohliada na ich prevádzku a konzultuje typ funkcií alebo úprav, ktoré by najlepšie slúžili strategickým cieľom spoločnosti. Pomáha preklenúť priepasť medzi pracovníkmi IT a vedením spoločnosti, pričom interpretuje obchodné ciele zainteresovaných strán do konkrétnych produktov a následne dohliada na ich technický vývoj. Analyzuje tok údajov a predpovedá zmeny v infraštruktúre, ktoré budú potrebné v súvislosti s rastom podniku.

Obchodný analytik je vysoko samostatný človek, ktorý rád spolupracuje v rámci multifunkčných tímov. Práca s najnovšími technológiami a navrhovanie budúcnosti mestskej logistiky sú jeho/jej oblasťami motivácie.

Znie vám to podobne? Prihláste sa teraz!

Ak sa chcete pridať k motivovanému a dynamickému tímu, prihláste sa do FM Logistic!

Ste stále k dispozícii? Pridajte sa k nám!

 • Prečo FM Logistic?

  Chcete sa stať súčasťou výziev priemyslu zameraného na dodávateľský reťazec? Pozrite si všetky dôvody, prečo sa k nám pridať!

  Objavte
 • Budúci #PROFESIONALI

  V FM Logistic ponúkame zaujímavé kariérové možnosti. S nami máte skutočný vplyv na to, ako sa bude vaša kariéra vyvíjať!

  Objavte