• Predaje a marketing

  Výskum predajov, CRM, manažér pre marketing...

Máte záujem pracovať v oddelení predaja a marketingu?

Naše obchodné a marketingové tímy každý deň vynakladajú maximálne úsilie na to, aby značka získala pozíciu vedúceho hlasu v oblasti zmeny dodávok a udržateľných logistických riešení a aby si FM Logistic vybudovala dlhodobú dôveryhodnosť a opodstatnenosť u svojich obchodných cieľov. Sú tiež zodpovední za identifikáciu rastových segmentov a príležitostí a prispievajú k efektívnosti predaja, udržaniu súčasnej kontaktnej základne a rozvoju komunity okolo značky.

Medzi úlohy oddelenia predaja a marketingu patrí získavanie nových zákazníkov: prezentácia spoločnosti FM Logistic a jej služieb, reakcie na ponuky a rokovania, účasť na veľtrhoch a podujatiach… Medzi úlohy patrí aj rozvoj obratu u existujúcich zákazníkov: monitorovanie spokojnosti zákazníkov, identifikácia potenciálu rozvoja, reakcie na ponuky a rokovania, zvyšovanie cien… A veľmi zaujímavé marketingové úlohy, ako napríklad vykonávanie prieskumov spokojnosti a definovanie plánu kontaktu so zákazníkmi.

Pracovné ponuky v oblasti predaja a marketingu

Prihláste sa teraz

Prehľad našej pozície Global Account Manager!

V súlade s predajnou a marketingovou stratégiou je globálny manažér pre zákazníkov hlavným manažérom vzťahov s pridelenými strategickými a/alebo špičkovými globálnymi zákazníkmi. Je zodpovedný za rozvoj silného vzťahu s klientom na globálnej úrovni a za implementáciu strategického plánu na všetkých úrovniach v úzkej spolupráci s obchodnými jednotkami. Global Account Manager bude viesť predajnú komunitu a odborníkov súvisiacich s týmito pridelenými globálnymi a strategickými zákazníkmi s cieľom udržať, rásť a rozvíjať sa vo všetkých geografických oblastiach a obchodných líniách v rámci skupiny. Bude tiež zodpovedný za identifikáciu, získavanie a rozvoj nových zákazníkov prostredníctvom podpory obchodných jednotiek. Okrem toho bude pomáhať zvyšovať ich prítomnosť v konkrétnych obchodných oblastiach na príslušných vertikálnych trhoch a dodržiavať plán definovaný s manažérom obchodnej línie.

Plat manažéra pre globálnych zákazníkov v spoločnosti FM Logistic je veľmi konkurencieschopný v porovnaní s trhom.

Definícia marketingového manažéra krajiny

Čo je pre nás marketingový manažér krajiny? Je odborníkom na trh/zákazníkov v danej krajine a prispôsobuje ponuku spoločnosti potrebám miestneho trhu s cieľom urýchliť výkonnosť spoločnosti. Country Marketing Manager je zodpovedný za nasadenie globálnej marketingovej stratégie a jej prispôsobenie miestnym potrebám. Očakáva sa od neho priamy vplyv na podnikanie prostredníctvom zvyšovania povedomia o značke a generovania potenciálnych zákazníkov. Vypracúva a realizuje ročné marketingové plány na dosiahnutie strategických cieľov značky a podnikania, riadi marketingový rozpočet a monitoruje kľúčové ukazovatele výkonnosti kampaní s cieľom optimalizovať návratnosť investícií.

Country Marketing Manager úzko spolupracuje s komunikačným, prevádzkovým a IT tímom. Táto ústredná pozícia si vyžaduje myslenie mysliteľa a realizátora.

Pridajte sa k nám ako manažér digitálneho marketingu!

Manažér digitálneho marketingu má rozmanité a zaujímavé úlohy. Je zodpovedný za zostavovanie a realizáciu ročných plánov digitálneho marketingu na dosiahnutie strategických cieľov značky a podnikania a za zavádzanie marketingových plánov v krajinách, získavanie nových členov do komunity a spoluvytváranie prispôsobených miestnych plánov s krajinami.

Bude pracovať najmä na :

Rozvíjanie povedomia o značke
Bude definovať a riadiť 360° digitálnu stratégiu na všetkých akvizičných kanáloch, zlepšovať umiestnenie, návštevnosť, viditeľnosť, e-reputáciu a generovanie leadov (SEA, SEO, SMA, display, retargeting, e-mailing atď.). Medzi úlohy patrí aj tvorba a vývoj značkového obsahu a špecifických podujatí.

Webové stránky
Manažér digitálneho marketingu bude riadiť vývoj, zmeny a optimalizáciu webovej lokality, vyvíjať a implementovať stratégiu SEO, animačný a redakčný plán.

Činnosti v oblasti CRM
Bude definovať a riadiť stratégiu CRM s krajinami, optimalizovať segmentáciu databázy CRM.

Výkonnosť médií
Manažér digitálneho marketingu bude koordinovať akvizíciu a výkonnosť médií s externými agentúrami.

Ponúkame kreatívnu a dynamickú pozíciu. Ak si myslíte, že máte ten správny profil, prihláste sa, čakáme na vás!

Prihláste sa teraz

Pracujte s nami ako projektový manažér CRM!

Projektový manažér CRM sa podieľa na zavádzaní nášho systému Salesforce CRM v medzinárodnom meradle s cieľom podporiť digitálny prechod predajnej funkcie.

Je zodpovedný za vývoj a implementáciu projektu, tvorbu, monitorovanie a interpretáciu správ a informačných panelov. Manažér projektu CRM bude tiež zodpovedný za zlepšovanie a aktualizáciu databáz prostredníctvom kontroly relevantnosti údajov, navrhovania spôsobov optimalizácie prístupov a/alebo nástrojov. Bude podporovať tímy tým, že ich oboznámi s nástrojmi a rôznymi metodikami: podpora, pripomienkovanie osvedčených postupov atď. a bude implementovať Salesforce podľa vývoja požiadaviek používateľov a priorít definovaných s tímom.

Znie vám to podobne? Prihláste sa teraz!

Ak sa chcete pridať k motivovanému a dynamickému tímu, prihláste sa do FM Logistic!

Ste stále k dispozícii? Pridajte sa k nám!

 • Prečo FM Logistic?

  Chcete sa stať súčasťou výziev priemyslu zameraného na dodávateľský reťazec? Pozrite si všetky dôvody, prečo sa k nám pridať!

  Objavte
 • Budúci #PROFESIONALI

  V FM Logistic ponúkame zaujímavé kariérové možnosti. S nami máte skutočný vplyv na to, ako sa bude vaša kariéra vyvíjať!

  Objavte