• Finančné oddelenie

  Kontrola, účtovníctvo, pokladňa...

Pracovné miesta v oblasti financií

Prihláste sa teraz

Pridajte sa k nám ako finančný kontrolór!

Čo je to finančný kontrolór? Čo robí finančný kontrolór? Finančný kontrolór je zodpovedný za zber, monitorovanie a analýzu údajov od rôznych subjektov (skladov, dopravcov, zákazníkov atď.).
Je kľúčovým hráčom v oblasti riadenia výkonnosti. Analyzuje náklady, ukazovatele a výsledky. Hľadá riešenia na optimalizáciu, zlepšenie a rozvoj výkonnosti a kontaktuje správnych ľudí na realizáciu príslušných opatrení. Potom tieto opatrenia sleduje a kontroluje, či prinášajú výsledky. Aby mohli finanční kontrolóri plnohodnotne vykonávať svoje povinnosti, musia mať vynikajúce komunikačné schopnosti a široký prehľad o podniku, aby mohli navrhovať inovatívne a účinné riešenia.

Finančný kontrolór okrem iného vykonáva stálu kontrolu rozpočtov spoločnosti. Je zodpovedný za analýzu finančného zdravia spoločnosti, stanovenie cieľov spolu s vedením a následné zostavenie rozpočtu na splnenie týchto cieľov.
Tento odborník teda zostavuje rozpočtové prognózy (na základe informácií poskytnutých obchodnými oddeleniami) a zavádza kontrolné postupy.

Plat finančného kontrolóra je celosvetovo veľmi konkurencieschopný.

Pridajte sa k nám ako dodávateľský účtovník!

V spoločnosti FM Logistic má účtovník dodávateľa veľa zaujímavých povinností. Okrem iného bude účtovať a kontrolovať dodávateľské faktúry, zdôvodňovať zostatky dodávateľských účtov a vykonávať odsúhlasovanie, zúčastňovať sa na mesačných uzávierkových činnostiach a evidovať rezervy a kontrolovať účtovníctvo. Medzi úlohy patrí aj správa databázy dodávateľov, uplatňovanie pracovných metód ERP a úhrada faktúr.

Pridajte sa k nám ako manažér pokladnice!

Manažér pokladnice je zodpovedný za vykonávanie každodenných hotovostných operácií: prevody zostatkov, inkasá, platby a kontrolné výkazy, riadenie každodenných vzťahov s bankovými partnermi: získavanie bankových výpisov skupiny, zdôvodňovanie zostatkov, príprava manuálnych platieb (šeky, prevody) alebo automatických platieb, monitorovanie obchodných kariet a zadávanie krátkodobých prognóz do softvéru na riadenie hotovosti. Správca hotovosti tiež overuje bankové podmienky podľa typu transakcie a sleduje toky podľa bánk, kontroluje a riadi monitorovanie dlhov aktualizáciou plánov a zaznamenávaním tokov v hotovosti a na účtoch.

Manažér pokladnice zabezpečuje administratívnu a technickú správu bankových účtov vrátane správy podpisových delegácií. Podieľa sa na uzávierkových zápisoch účtov a pokladnice v súvislosti s pokladničným cyklom, v spolupráci so svojím manažérom monitoruje priebeh projektov a podieľa sa na kontrole a overovaní bankových údajov tretích strán.

V spoločnosti FM Logistic neexistujú dva rovnaké dni. Staňte sa súčasťou zmeny a pridajte sa k nám.

Znie vám to podobne? Prihláste sa teraz!

Ak sa chcete pridať k motivovanému a dynamickému tímu, prihláste sa do FM Logistic!

Ste stále k dispozícii? Pridajte sa k nám!

 • Prečo FM Logistic?

  Chcete sa stať súčasťou výziev priemyslu zameraného na dodávateľský reťazec? Pozrite si všetky dôvody, prečo sa k nám pridať!

  Objavte
 • Budúci #PROFESIONALI

  V FM Logistic ponúkame zaujímavé kariérové možnosti. S nami máte skutočný vplyv na to, ako sa bude vaša kariéra vyvíjať!

  Objavte