• Riadenie a manažment tímov

  Manažér platformy, manažér činností, manažér pre zákazníkov*, prevádzkový manažér*, BOZP/Kvalita/ochrana ŽV

Pracovné ponuky v oblasti Vedenie a riadenie tímov

Prihláste sa teraz

Aké sú úlohy a poslanie riaditeľa prevádzky závodu?

Riaditeľ závodu ako strategický rozhodovateľ zaručuje dosiahnutie cieľov platformy, za ktorú zodpovedá, a to prostredníctvom vedenia, riadenia, zabezpečovania a posilňovania prostriedkov a zdrojov. Riadi samostatné ziskové stredisko. Jeho hlavnou úlohou je viesť tímy a zjednotiť ich okolo spoločného projektu. Okrem toho rozvíja obchodnú jednotku a buduje portfólio zákazníkov.
Hlavnými úlohami riaditeľa závodu je garantovať a rozvíjať činnosť platforiem a uspokojovať potreby zákazníkov. Riadi zamestnancov platformy a zabezpečuje ich blaho, ako aj dodržiavanie regulačných obmedzení, pričom zaručuje výkonnosť činnosti.

Čo robí riaditeľ aktivít?

Riaditeľ činnosti zabezpečuje plnenie cieľov v oblasti viacerých klientov, prispieva k strategickému smerovaniu a rozvoju činnosti s cieľom uspokojiť hospodárske výsledky, očakávania a požiadavky klientov a zamestnancov.

Aký je vplyv manažéra služieb zákazníkom na celé oddelenie?

Manažér služieb zákazníkom zaručuje rozvoj a obchodnú ziskovosť našich zákazníkov tým, že vedie tím a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi realizáciou zákaziek a zákazníkmi. Zabezpečuje dodržiavanie špecifikácií alebo záväzkov spoločnosti FM Logistic, predpisov obchodných línií, interných predpisov, bezpečnostných a environmentálnych pravidiel, obchodných procesov, prevádzkových postupov, prístupu ku kvalite a hodnôt spoločnosti.

Aké sú úlohy a poslanie manažéra QHSE?

V spoločnosti FM Logistic manažér QHSE buduje spoluprácu so zamestnancami, plní zákonné a iné požiadavky v procese neustáleho zlepšovania a digitalizácie. Cieľom našich procesov a nástrojov QHSE je zlepšiť pracovné podmienky, upevniť značku kvality a udržateľnosti a zaručiť zhodu klasifikovaných súborov výrobkov.

Znie vám to podobne? Prihláste sa teraz!

Ak sa chcete pridať k motivovanému a dynamickému tímu, prihláste sa do FM Logistic!

Ste stále k dispozícii? Pridajte sa k nám!

 • Zapojte sa do našich operácií

  Chcete byť súčasťou dodávateľského reťazca budúcnosti? Objavte nové príležitosti ako operačný pracovník spoločnosti FM Logistic!

  Objavte
 • Začnite svoju kariéru

  Patríte medzi mladé talenty, ktoré hľadajú miesto, kde môžu rozvíjať svoju kariéru? Spoločnosť FM Logistic vás bude podporovať od začiatku!

  Objavte